Arvot ja vastuullisuus

Arvot

Onnenmetsän kaiken toiminnan lähtökohtana on oma rakkauteni luontoon; sitä mitä rakastaa, haluaa suojella. Kaiken toiminnan peruskivenä on siis vastuullinen luonnossa liikkuminen ja kaikkien elollisten ja elottomienkin olentojen itseisarvon kunnioittaminen.

Toinen tärkeä arvo Onnenmetsän toiminnassa on asiakkaan etu. Minulle on tärkeää, että jokainen asiakas tulee huomioiduksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Onnenmetsän retkille saa tulla juuri sellaisena kuin on. Suuri toiveeni on, ettei kenenkään tarvitse näillä retkillä pelätä eikä jännittää. 

Kolmanneksi, Onnenmetsän retkien lähtökohdat ovat lempeys, rentoutuminen, palautuminen ja hiljentyminen. Onnenmetsän retkillä ei koskaan suoriteta. Ainoana tavoitteena on, että jokainen palaa retkeltä levollisempana kuin sinne lähti. 

Vastuullisuusteot

Kaikessa Onnenmetsän toiminnassa olen sitoutunut noudattamaan Retkietikettiä ja toimimaan luontoa kunnioittaen

Noudatamme retkillä roskattoman retkeilyn periaatteita, emme kulje rajoitusalueilla emmekä tee tulia metsä- ja ruohikkopalovaroitusten aikana

Haemme metsästä rauhaa ja annamme sen myös metsän asukkaille

Opastan retkillä asiakkaita vastuulliseen luonnossa liikkumiseen

Onnenmetsä on tehnyt asianmukaiset sopimukset maanomistajien kanssa

Toimimme jokamiehenoikeuksien puitteissa

Onnenmetsä suosittelee tilausryhmille kimppakyytejä 

Onnenmetsän avoimille retkille/tapahtumiin pyritään järjestämään kimppakyytimahdollisuuksia

Jokaiselle retkelle laaditaan Kuluttajansuojalain mukainen turvallisuussuunnitelma ja Onnenmetsän yrittäjällä on asianmukainen EA -koulutus